Gospel Tract and Bible Society

ยินดีต้อนรับสู่ Gospel Tract and Bible Society เป้าหมายของ Gospel Tract and Bible Society คือการแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งความรอดโดยพระคุณ ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ซึ่งช่วยให้พันธกิจที่พระคริสต์มอบหมายบรรลุผล

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์หรือต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความเหล่านี้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง คุณสามารถขอเอกสารแผ่นพับเหล่านี้ได้ฟรี เรายินดีจัดส่งให้คุณทางไปรษณีย์สำหรับอ่านและแจกจ่ายเป็นการส่วนตัว


ใบสั่งซื้อ