คำตอบสำหรับคุณ

Jesus at the well

คุณรู้ไหมว่ามีใครบางคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ? ผู้นั้นคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกสิ่งที่คุณเคยทำ พระองค์ทรงสร้างโลกและทุกสิ่งบนโลกนี้ พระองค์รู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคต พระองค์ทรงรักคุณและเสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยคุณให้พ้นจากบาป พระองค์มีแผนการณ์สำหรับชีวิตของคุณเพื่อนำความสุขมาให้คุณ

วันหนึ่งพระเยซูทรงเดินทางไปกับเพื่อนๆ ของพระองค์ พระองค์มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นสะมาเรีย ทรงนั่งลงข้างบ่อน้ำเพื่อพักผ่อนขณะที่เพื่อนๆ ไปซื้ออาหาร

ขณะที่พระเยซูนั่งอยู่ที่นั่น มีหญิงคนหนึ่งมาตักน้ำจากบ่อ พระองค์ตรัสถามนางว่า “ขอน้ำดื่มหน่อยได้ไหม?”

ข้อความที่สมบูรณ์: คำตอบสำหรับคุณ

หญิงคนนั้นประหลาดใจ “ท่านขอน้ำดิฉันดื่มหรือ?” เธอถาม “ท่านไม่รู้หรือว่าดิฉันเป็นชาวสะมาเรียและชาวยิวไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรา?”

พระเยซูตรัสตอบอย่างอ่อนโยนว่า “ถ้าเจ้ารู้จักพระเจ้าจริงๆ และรู้ว่ากำลังพูดกับใคร เจ้าคงขอให้เรามอบน้ำดำรงชีวิตแก่เจ้า เรายินดีที่จะมอบให้”

ผู้หญิงคนนั้นมองพระองค์ด้วยความประหลาดใจ “ท่านค่ะ” เธอกล่าว “บ่อน้ำลึกมากและท่านไม่มีอะไรที่จะตัก ท่านจะตักน้ำดำรงชีวิตนี้ออกมาอย่างไร?

The woman running to town

พระเยซูตรัสตอบอีกว่า “บรรดาผู้ที่ดื่มจากบ่อน้ำนี้จะกระหายอีก แต่ถ้าเจ้าดื่มน้ำที่เรามอบให้เจ้าจะไม่กระหายอีกเลย”

“ท่านค่ะ” หญิงคนนั้นพูด “ขอน้ำนี้ให้ดิฉันด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องกระหายอีก และไม่ต้องกลับมาที่นี่เพื่อเอาน้ำ”

“จงไปบอกสามีของเจ้า แล้วกลับมาที่นี่” พระเยซูเจ้าตรัส

“ดิฉันไม่มีสามี” เธอตอบ

“นั่นก็จริง” พระเยซูเจ้าตรัส “เจ้ามีสามีแล้วห้าคน แต่คนที่เจ้ามีตอนนี้ไม่ใช่สามีของเจ้า”

ชายคนนี้รู้เกี่ยวกับฉันได้อย่างไร เธอสงสัย “ท่านค่ะ ดิฉันเห็นว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ ดิฉันมีคำถามอยากถามท่าน ประชากรของเราได้กราบไหว้พระเจ้า ณ ที่แห่งนี้ ท่านบอกว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็นสถานที่สักการะ”

พระเยซูตรัสกับเธอว่า “การนมัสการที่ใดไม่สำคัญนัก วันนี้ผู้เชื่อที่แท้จริงสามารถนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง

“ดิฉันรู้ว่าพระเมสสิยาห์ที่เรียกว่าพระคริสต์กำลังเสด็จมา” เธอกล่าว “และเมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงอธิบายทุกอย่าง”

จากนั้นพระเยซูก็บอกกับเธอว่า “เราคือพระองค์”

เธอทิ้งหม้อน้ำไว้และกลับเข้าไปในเมือง “มาเถิด” เธอร้อง “มาดูชายผู้หนึ่งซึ่งบอกทุกสิ่งที่ฉันเคยทำมาให้ฉันฟัง พระองค์ไม่ใช่พระคริสต์หรือ?”

แล้วชาวเมืองก็ออกไปเฝ้าพระเยซู หลายคนเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด เพราะพระองค์ทรงทราบทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขา คุณสามารถอ่านเรื่องราวนี้ได้ในพระธรรมยอห์น 4:3-42

Jesus teaching the crowd

พระเยซูรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราทั้งดีและไม่ดี เราต้องการซ่อนสิ่งเลวร้ายที่เราได้ทำในชีวิต แต่เราไม่สามารถซ่อนสิ่งเหล่านั้นจากพระเยซู พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากการลงโทษจากความผิดที่เรากระทำ พระองค์สามารถขจัดความรู้สึกหนักอึ้งที่อยู่ในใจและประทานสันติสุขให้แก่เรา พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อขจัดบาปของเราและทำให้เราสามารถมีบ้านในสวรรค์เมื่อเราตายได้

พระเยซูคือคำตอบสำหรับทุกความต้องการของคุณและทุกคำถามของคุณ พระองค์ต้องการเป็นเพื่อนของคุณ พระองค์ต้องการเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจของคุณ พระองค์สามารถแทนที่ความกลัวและความไม่สงบของคุณด้วยสันติและความสงบ

พระเยซูตรัสว่า “มาหาเรา...และเราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มัทธิว 11:28) เพียงอธิษฐานถึงพระองค์และขอให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณ เมื่อคุณยอมรับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้ด้วยศรัทธา พระองค์จะประทับอยู่ในหัวใจของคุณ การปรากฏตัวของพระองค์จะทำให้คุณมีความสุข พระองค์จะประทานความแข็งแกร่งและจุดมุ่งหมายในชีวิตแก่คุณ พระองค์จะเป็นคำตอบสำหรับคุณ

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ