ความรัก สิ่งจำเป็นสำหรับโลกในปัจจุบัน สิ่งที่โลกต้องการ

ความรัก...ช่างเป็นคำที่สวยงามในทุกๆ ภาษา เมื่อนึกถึงความหมายเรามักคิดถึง ความรักใคร่ ความชอบ ความห่วงใย ความอบอุ่น ความเมตตา ความเข้าใจ ความปลอดภัย และแม่ แต่ลองคิดดูดีๆ ว่าคำที่สวยงามนี้หมายถึงอะไรกันแน่? คุณปรารถนาที่จะได้รับความรักไหม? คุณมีความรักหรือเปล่า?

พระเจ้าคือความรักและความรักของพระองค์ที่สถิตอยู่ในหัวใจของคุณสามารถช่วยให้คุณรักและได้รับความรัก ที่มาของความรักทั้งหมดคือพระเจ้า 1 ยอห์น 4:16 กล่าวว่า “ฉะนั้นเราจึงรู้ และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้น” ไม่มีใครค้นพบความรักที่แท้จริงได้ยกเว้นความรักที่มาจากพระเจ้า

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรัก ได้แก่ ความเกลียดชัง ความไม่ไว้วางใจ ความเห็นแก่ตัว และสงคราม เพียงแค่เรามองดูสภาพสังคมโลกและครอบครัว เราก็จะเห็นว่าความรักมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

แล้วคุณล่ะ คุณรู้สึกว่าคุณเป็นที่รักไหม? คุณรู้สึกปวดร้าวในใจ ความเหงาที่ไม่จางหายเพราะไม่ได้รับความรักหรือความอบอุ่นไหม? บางครั้งคุณรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจไหม? คุณเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่รักกันหรือไม่ พ่อแม่รักลูกหรือเปล่า? ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในโลกปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยทัศนคติที่ว่า “ฉันก่อน” หัวใจที่ปวดร้าวเป็นผลจากการที่บุคคลหมกมุ่นอยู่กับผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวของตนเอง

ความรักไม่ใช่แรงดึงดูดที่เย้ายวนที่พยายามสนองตัณหาในตัวเองโดยมักจะให้อีกฝ่ายเสียประโยชน์ แรงดึงดูดนี้ บางคนอาจเรียกว่าความรักซึ่งเป็นความเห็นแก่ตัวเพราะมันเป็นการสร้างความพอใจให้ตนเอง ความรักไม่ควรสร้างเกียรติหรือความสุขให้ตนเอง

ข้อความที่สมบูรณ์: ความรัก สิ่งจำเป็นสำหรับโลกในปัจจุบัน สิ่งที่โลกต้องการ

ความยากลำบากในชีวิตไม่ได้บ่งชี้ว่าพระเจ้าไม่รักเรา บางครั้งพระเจ้าก็ยอมให้เราพบกับความยุ่งยากลำบากเพื่อประโยชน์ของเรา พ่อแม่ที่มีความรักที่แท้จริงจะไม่ให้ทุกสิ่งที่ลูกต้องการเสมอไป แต่กันไว้เพื่อประโยชน์ของเขาเอง

ความรักคือการเสียสละตนเอง มองหาความดีของผู้อื่น ความรักนั้นอบอุ่น เห็นอกเห็นใจและมีเมตตา หากเรารักที่แท้จริง เราจะดูแลความผาสุกของผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ที่เป็นสามีและพ่อจะแสดงความรักต่อภรรยาและลูกๆ เขายินดีที่จะให้และเสียสละตนเองเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความรักและความเป็นอยู่ที่ดี ภรรยาและแม่จะเคารพสามีและปลูกฝังให้ลูก ๆ เคารพรักพ่อแม่และรักซึ่งกันและกัน เธอจะเตรียมความปลอดภัยและความสงบสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของความรักโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนอย่างไม่สมควร

หากคุณรู้สึกว่าต้องการความรัก  จิตใจรู้สึกอ้างว้าง คุณจะพบรักแท้ได้ คุณสามารถหาสิ่งนี้ได้โดยมอบถวายชีวิตตัวเองให้กับพระเจ้า พระเจ้ารักคุณด้วยความเมตตาและความห่วงใยที่ไม่มีขอบเขต พระองค์ทรงห่วงใย ต้องการแบ่งปันและช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาที่ปวดร้าว หากคุณรู้สึกโดดเดี่ยวและคิดว่าไม่มีใครสนใจ คุณสามารถวางใจได้ว่าพระเจ้ารู้สึกถึงความปวดใจและเศร้าโศกของคุณในเวลาที่คุณเหงาและท้อแท้ พระองค์อยู่ที่นั่นเพื่อปลอบประโลม มอบความเข้มแข็ง และการนำทางให้แก่คุณหากคุณหันมาหาพระองค์

หากคุณไม่รู้ว่าจะเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างไร เพียงแค่เทใจของคุณให้กับพระองค์แล้วพระองค์จะทรงสดับฟัง ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถไว้ใจใครได้เลย ก็ร้องทูลต่อพระองค์ แล้วขอให้พระองค์ทรงชี้ทาง

หากคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนบาปโดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับความรักและการให้อภัย ให้คุณมาหาพระเจ้าด้วยสุดใจของคุณ กลับใจและละทิ้งความบาปในอดีตของคุณ พระองค์จะทรงเป็นพระบิดาที่รักของคุณ หากคุณมาหาพระองค์ด้วยสุดใจ และเต็มใจเชื่อฟังทุกสิ่งที่พระองค์ขอจากคุณ

เมื่อพระเจ้าให้อภัยและยอมรับคุณ คุณจะสัมผัสรู้สึกถึงความรักและได้รับสัมพันธ์ภาพของพระองค์ซึ่งไม่มีอะไรมาพรากไปได้ ความสัมพันธ์นี้จะพังทลายก็ต่อเมื่อเราหันหลังให้พระองค์

เมื่อคุณรู้จักความรักของพระเจ้ามากกว่ารักตนเอง คุณจะพบกับความมั่นคง  ความมั่นคงในการที่รู้ว่าคุณเป็นที่รักจะเปิดใจให้คุณห่วงใยผู้อื่นอย่างแท้จริง คุณไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไร คุณจะพบว่าคุณกังวลต่อความต้องการของเพื่อนมนุษย์และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรับใช้พระเจ้าผู้ทรงรักคุณ เมื่อความรักของคุณเปลี่ยนไปจากการรักตนเองแล้ว พระเจ้าจะอวยพรคุณและให้คุณเปิดใจรับความจริงอีกมากมาย คำสอนใน 1 โครินธ์ 13 จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งนี้

พระเจ้ายังมีครอบครัวบนแผ่นดินโลกด้วย พระองค์อาจนำคุณไปสู่ครอบครัวของพระองค์ซึ่งคุณจะพบคนที่กำลังรับใช้พระองค์และทำตามพระประสงค์ของพระองค์ นั่นคือคริสตจักรของพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35) นี่คือรักแท้ที่ห่วงใย แบ่งปัน และแก้ไข

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรัก โปรดอ่านพระกิตติคุณยอห์น อ่านอิสยาห์บทที่53 ซึ่งผู้เผยพระวจนะเล่าถึงการเสียสละที่พระเยซูจะทรงทำเพื่อเรา อ่านคำสัญญาที่อยู่ในพระธรรมสดุดี 91, สดุดี 23 และ 1 โครินธ์ 13 ให้พระเจ้านำคุณในขณะที่คุณอ่าน

ความเหงาและความทุกข์ของคุณจะหมดไป ให้พระเจ้าควบคุมชีวิตของคุณ สัมผัสความรักของพระเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งในพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ

1 โครินธ์ 13:1-8, 13

“แม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆ ที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฆ้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียง แม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้ จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้น และแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย แม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟ แต่ไม่มีความรัก ก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า

ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริง ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ

ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญ แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไป แม้การพูดภาษาแปลกๆ ก็จะเลิกพูดกัน แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไป”

“และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้”
 

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ

หลังความตาย

ในเวลานี้คุณยังมีชีวิตอยู่ คุณหายใจ เคลื่อนไหวหรือทำงาน คุณอาจใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายหรืออยู่ในความทุกข์ยาก มีพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก มีเด็กกำลังเกิดที่ไหนสักแห่ง แต่ก็มีใครบางคนกำลังจะตายอยู่สักที่เสมอ

ทุกชีวิตเป็นเพียง 
การจัดเตรียมชั่วคราวเท่านั้น

แต่ว่า

หลังจากตายแล้ว คุณจะไปไหน?

ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไร

หรือไม่เชื่อในศาสนาใด ๆ ก็ตาม

คุณยังคงต้องตอบคำถามที่สำคัญเหล่านี้

เพราะหลังจากชีวิตบนโลกอันแสนสั้นสิ้นสุดลง

มนุษย์ต้องเข้าสู่จุดหมายปลายทางอันเป็นนิรันดร์ของตน (ปัญญาจารย์ 12:5)

ที่ไหนละ?

สุสานที่คุณจะถูกฝังไม่สามารถฝังจิตวิญญาณของคุณได้ แม้ว่าร่างกายของคุณจะถูกเผาที่กองเพลิง แต่ก็ไม่สามารถกลืนกินจิตวิญญาณของคุณได้ หากคุณเสียชีวิตในทะเลลึก จิตวิญญาณของคุณก็จะไม่จมน้ำตาย

วิญญาณของคุณจะไม่มีวันตาย!

ข้อความที่สมบูรณ์: หลังความตาย

พระเจ้าแห่งสวรรค์และโลก

ได้ตรัสว่า “วิญญาณทั้งหมดเป็นของเรา”

ในปรโลกจิตวิญญาณของคุณ ซึ่งเป็น “ตัวจริง” ของคุณจะต้องเผชิญกับการกระทำที่คุณได้ทำไปในขณะที่ยังมีชีวิตไม่ว่าจะทำดีหรือไม่ดี -- อ้างถึง ฮีบรู 9:27

คุณอาจนมัสการด้วยความจริงใจ

คุณอาจรู้สึกเสียใจกับการกระทำที่ไม่ดีของคุณ

คุณอาจซ่อมแซมสิ่งที่ถูกขโมย

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น—

แต่-

คุณไม่สามารถชดใช้บาปของคุณเองได้

พระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้พิพากษาที่ชอบธรรมของโลกทรงรู้ความบาปและชีวิตของคุณ ไม่มีอะไรซ่อนเร้นจากพระองค์ คุณที่มีบาปไม่สามารถเข้าสู่ความสุขและสิริของโลกอนาคตได้

แต่พระเจ้าบนสวรรค์องค์เดียวกันนี้เป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ทรงออกแบบวิธีการไถ่ชีวิตและจิตวิญญาณของคุณ คุณจะไม่ถูกโยนลงไปในความหายนะและไฟนรกอันเป็นนิรันดร์ พระเจ้าส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยจิตวิญญาณของคุณ พระเยซูรับบาปของคุณไว้กับพระองค์เมื่อพระองค์ทนทุกข์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระเจ้าประทานสวรรค์ที่ดีที่สุดเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของคุณ “แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” (อิสยาห์ 53:5) ถ้อยคำเหล่านี้พยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูไว้หลายปีก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาบนโลก

คุณจะเชื่อไหมว่าพระเยซูรักคุณ? คุณจะอธิษฐานและสารภาพบาปต่อพระองค์หรือไม่? คุณจะกลับใจและเชื่อในพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่หรือไม่? พระองค์จะทรงนำสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณของคุณและประทานชีวิตอันรุ่งโรจน์หลังความตายแก่คุณ เพียงเท่านี้คุณก็สามารมั่นใจได้ว่าคุณจะมีบ้านนิรันดร์ที่เต็มไปด้วยสันติสุขความชื่นชมยินดีและการปลอบโยนสำหรับจิตวิญญาณของคุณ

แต่ว่า! หลุมแห่งความหายนะและไฟที่ไม่สิ้นสุดกำลังรอผู้ที่ปฏิเสธความรักแห่งการไถ่ของพระเยซูขณะที่ยังมีชีวิต จะไม่มีการหันกลับหรือความช่วยเหลือหลังความตาย “แล้วพระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ด้วยว่า ‘ท่านทั้งหลาย ผู้ต้องสาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับพญามารและสมุนของมันนั้น” (มัทธิว 25:41) “จงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้ไปทิ้งเสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” (มัทธิว 25:30)

ในพระคัมภีร์ พระเจ้าได้เตือนถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายของทั้งโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ มีคำทำนายว่าก่อนวันพิพากษาจะเกิดขึ้น จะมีหมายสำคัญที่ชัดเจนและเด่นชัด

ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมา จะมีสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม ความทุกข์ยาก และความฉงนสนเท่ห์ของประชาชาติ ชาติต่างๆ จะต่อสู้กันเองและดูเหมือนจะไม่มีทางแก้ไขทัศนคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้

จะเกิดแผ่นดินไหวและโรคระบาดในสถานที่ต่างๆ พระคัมภีร์บอกเราว่าคนชั่วจะเลวร้ายลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ผู้คนจะไม่ฟังคำเตือน แต่จะรักความสนุกสนานมากกว่ารักพระเจ้า เราไม่ได้เห็นความสำเร็จของคำพยากรณ์เหล่านี้ในยุคของเราหรอกหรือ? อ้างถึงมัทธิว 24:6-7, 12 และ 2 ทิโมธี 3:4

ขอให้เราจำไว้ว่าผู้พิพากษาที่ยุติธรรมและยิ่งใหญ่ของเราจะไม่ถูกชักจูงหรือถูกโน้มน้าวด้วยความมั่งคั่งหรือความยากจน ชื่อเสียงหรือความอัปยศ หรือโดยผิวสี เชื้อชาติ วรรณะ หรือความเชื่อของเรา สักวันหนึ่งเราจะยืนต่อหน้าพระผู้สร้างและพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราเพื่อรับการพิพากษาตามการกระทำของเรา อ่าน มัทธิว 25:32-33

ในนิรันดร์กาลที่อยู่เบื้องหน้าจะไม่มีนาฬิกาบอกเวลา ไม่มีปฏิทินประจำปี หรือนับศตวรรษ ควันแห่งความทรมานของคนบาปและความอธรรมจะพุ่งขึ้นไปตลอดกาลและตลอดไป—ในขณะเดียวกันความปีติ เสียงเพลง ความสุข และการเล้าโลมใจของผู้ที่ได้รับการไถ่จะไม่มีวันสิ้นสุดในสวรรค์ จงเลือกเลยตอนนี้ อย่าได้รอช้า! มิฉะนั้นอาจจะสายเกินไป “ดูเถิด บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด” (2 โครินธ์ 6:2, มัทธิว 11:28-30)

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ

เพื่อนสำหรับคุณ

พระเยซู เพื่อนของคุณ

Jesus is your friend

ฉันมีเพื่อนคนหนึ่ง เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมี เขาใจดีและจริงใจมากจนอยากให้คุณรู้จักพระองค์ด้วย ชื่อของเขาคือพระเยซู ที่อัศจรรย์ยิ่งก็คือพระองค์ต้องการเป็นเพื่อนของคุณด้วย


ฉันอยากจะเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้คุณฟัง เรามาอ่านเรื่องนี้ในพระคัมภีร์กัน พระคัมภีร์เป็นความจริงและ เป็นพระคำของพระเจ้า


พระเจ้าคือผู้สร้างโลกและทุกสิ่งบนโลกใบนี้ พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งสวรรค์และโลก พระองค์ประทานชีวิตและลมหายใจให้กับทุกสิ่ง

ข้อความที่สมบูรณ์: เพื่อนสำหรับคุณ

God's creation

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าส่งพระองค์จากสวรรค์มายังโลกนี้เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเอง พระเจ้ารักโลกมาก (หมายความว่าพระองค์ทรงรักคุณและฉัน) ที่พระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซู (เพื่อสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา)เพื่อว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

พระเยซูเสด็จมาบนโลกตั้งแต่ยังเป็นทารกน้อย พ่อและแม่บนแผ่นดินโลกของพระองค์คือโยเซฟและมารีย์ พระองค์เกิดในโรงวัวและนอนในรางหญ้า

Jesus' birth

พระเยซูเติบโตในครอบครัวที่มีโยเซฟและมารีย์เป็นบิดามารดา พระองค์เชื่อฟังพวกเขา พระองค์มีพี่น้องและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน พระองค์ช่วยโยเซฟทำงานในร้านช่างไม้
 

Jesus and the lad with food

เมื่อพระเยซูเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พระองค์ทรงสอนผู้คนเกี่ยวกับพระบิดาในสวรรค์ของพระองค์ แสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระเจ้ารักพวกเขา พระองค์ทรงรักษาคนป่วยและปลอบโยนผู้ที่มีปัญหา พระองค์เป็นเพื่อนของเด็กๆด้วย พระองค์ต้องการให้เด็กๆอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ทรงมีเวลาให้กับพวกเขา เด็กๆ รักพระเยซูและรักที่จะอยู่กับพระองค์

บางคนไม่ได้รักพระเยซู พวกเขาอิจฉาและถึงกับเกลียดชังพระองค์ พวกเขาเกลียดชังพระองค์มากจนอยากจะฆ่าพระองค์ ในวันที่น่ากลัวพวกเขาฆ่าพระเยซูโดยตรึงพระองค์ไว้ที่ไม้กางเขน พระองค์ไม่ได้ทำผิดอะไร พระองค์ต้องตายแทนเราเพราะคุณกับฉันทำผิด

Jesus on the cross

เรื่องราวของพระเยซูไม่ได้จบลงด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระเจ้าทำให้พระองค์ฟื้นจากความตาย! เหล่าสาวกได้เห็นพระองค์จนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จกลับสู่สวรรค์

วันนี้พระองค์สามารถได้ยินได้เห็นคุณ พระองค์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณและห่วงใยคุณ เพียงมาหาพระองค์ในคำอธิษฐาน บอกพระองค์ในทุกปัญหาของคุณ พระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ คุณสามารถก้มศีรษะและพูดคุยกับพระองค์ได้ทุกที่ทุกเวลา

พระองค์จะกลับมาอีกในไม่ช้า! และพระองค์จะนำบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์กลับไปยังบ้านที่อยู่บนสวรรค์

Jesus listening to a woman pray

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ