สงครามฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ

A shield and sword

ในเมืองใหญ่ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีอนุสาวรีย์แห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงนายพลนโปเลียน เขาเป็นคนที่น่าเกรงขามในยุโรป ในช่วงท้ายของศตวรรษที่สิบแปดและต้นศตวรรษที่สิบเก้า ด้วยชัยชนะจากการต่อสู้ในสงครามและการพิชิตอันเลื่องลือจนเกือบครอบครองทั้งยุโรปให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขา ยกเว้นอังกฤษ นายพลผู้ทะเยอทะยานกำลังรื่นรมย์กับความคิดที่จะควบคุมโลกทั้งใบ 

บนอนุสาวรีย์ Arch of Triumph ที่กรุงปารีสนั้น มีข้อความที่เขียนเกี่ยวกับการต่อสู้ของนโปเลียนและชัยชนะที่ได้มา อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ครั้งสำคัญเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้บันทึกไว้ ใช่แล้ว มันเป็นการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์ของยุทธการวอเตอร์ลู (Waterloo) มันไม่มีบันทึกอยู่ที่นั่น สถานการณ์เปลี่ยน ความทะเยอทะยานของเขา พังทลายเพราะการพ่ายแพ้ครั้งสำคัญนี้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกเนรเทศและเสียชีวิตลง

จะมีประโยชน์อันใดกับนโปเลียนที่ได้ครองโลกทั้งใบแต่ต้องพ่ายแพ้ที่วอเตอร์ลู? เกียรติ ชื่อเสียง และลาภยศของเขาหายไปในทันที ชัยชนะทั้งหมดในอดีตไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเขาจากการพ่ายแพ้สงครามครั้งยิ่งใหญ่นี้ การพ่ายแพ้ในครั้งนี้ทำให้เขาสูญเสียทุกอย่าง

แน่นอนว่าทุกดวงวิญญาณจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่ในชีวิต ผลของการต่อสู้มีความสำคัญยิ่ง ความพ่ายแพ้ที่วอเตอร์ลูทำให้นโปเลียนอับอายต่อชีวิตที่เหลือ ความพ่ายแพ้ในสงครามฝ่ายวิญญาณของคุณก็นำมาซึ่งความปวดร้าวตลอดกาล คุณนึกถึงผลที่ตามมาจากการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโดยปราศจากพระคริสต์หรือไม่?

คุณกำลังพ่ายแพ้สงครามในชีวิตหรือไม่? คุณกำลังทำสงครามระหว่างความเป็นและความตายใช่ไหม? หรือเป็นสงครามระหว่างสวรรค์และนรก? เป็นสงครามต่อสู้ระหว่างการปฏิเสธตนเองและการรักตนเอง หรือระหว่างวิญญาณของคุณกับมาร? พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “เพราะถ้าผู้ใดจะได้​สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่​ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน ผู้​นั้นจะได้​ประโยชน์​อะไร?” (มาระโก 8:36)

ข้อความที่สมบูรณ์: สงครามฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ

ไม่ว่าเราจะครอบครองสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มากมายแค่ไหนก็ตามแต่หากเราต้องสูญเสียจิตวิญญาณของเราไป มันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าที่สุด จุดหมายนิรันดร์ของเราจะถูกปิดกั้น หลายคนไม่ทราบว่ามีสงครามฝ่ายวิญญาณที่ต้องต่อสู้  ซาตานและความมืดมิดของโลกปิดหูปิดตาความเข้าใจของพวกเขา พวกเขาหลับใหลต่อความเป็นจริงที่ว่ามีการต่อสู้กับความบาป พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนที่หลั​บอยู่จงตื่นขึ้นและจงฟื้นขึ้นมาจากความตาย และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่​ท่าน” (เอเฟซัส 5:14) จงสลัดโซ่ตรวนแห่งความบาปและซาตาน และต่อสู้จนถึงที่สุด! คุณไม่สามารถหนีความตายตามธรรมชาติได้ แต่คุณสามารถหลีกหนีความตายนิรันดร์ได้ “แล้วความตายและนรกก็​ถู​กผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ” (วิวรณ์ 20:14) “ในที่นั้นตัวหนอนก็​ไม่​ตาย และไฟก็​ไม่​ดับเลย” (มาระโก 9:44) หากคุณพ่ายแพ้การต่อสู้เพื่อความรอดฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ คุณก็จะพบกับการลงโทษและการทรมานนิรันดร์ในนรก

คุณเคยหยุดคิดเรื่องนี้บ้างไหมว่ามีช่องว่างระหว่างคุณกับความตาย? คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของกาลเวลาไปสู่นิรันดร? เพื่อให้ได้ชัยชนะที่จะนำคุณไปสู่บ้านบนสวรรค์ของคุณ คุณต้องมาหาพระเยซูผู้ทรง “​เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้​รอด” (1 ทิโมธี 1:15) “แต่​เดี๋ยวนี้​พระองค์​ได้​ตรั​สสั่งแก่​มนุษย์​ทั้งปวงทั่​วทุกแห่งให้​กลับใจใหม่” (กิจการ 17:30) ในเวลานี้จงมาเถิด! ไม่ใช่พรุ่งนี้หรือในเวลาที่คุณสะดวก “ดู​เถิด บัดนี้​เป็นเวลาอันชอบ ดู​เถิด บัดนี้​เป็​นวันแห่งความรอด” (2 โครินธ์ 6:2) ถ้าคุณยังไม่มีพระคริสต์อยู่ในใจ ถ้าอดีตฟ้องผิดคุณ หากคุณไม่เคยมีประสบการณ์การบังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:3) อย่าเบาใจ จงสำนึกผิด!  และมาหาพระเยซูอย่างที่คุณเป็นในขณะที่พระองค์ทรงยืนเคาะที่ประตูหัวใจของคุณ พระองค์ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้​นั้น และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20) คุณอาจถามว่า “คนบาปจะรอดได้จริงหรือ?” ใช่! มาหาพระคริสต์ด้วยศรัทธาอย่างสุดใจของคุณและยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของคุณ กลับใจจากบาปของคุณและเชื่อฟังสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วคุณจะชนะการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ คุณจะไม่เพียงได้รับสันติสุขและความชื่นชมยินดีในชีวิตนี้เท่านั้น แต่ยังได้รับความสุขและรัศมีภาพกับพระผู้ช่วยให้รอดของคุณในนิรันดรด้วย หลายพันปีก่อนผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลกล่าวว่า “แต่​ถ้าคนชั่วคนใดหันกลับเสียจากบาปซึ่งเขาได้กระทำไปแล้ว... และกระทำความยุ​ติ​ธรรมและความชอบธรรม เขาจะดำรงชีวิตอยู่​แน่นอน” (เอเสเคียล 18:21)

หากคุณปรารถนาที่จะเพลิดเพลินไปกับโลกแห่งความบาป ในท้ายที่สุดคุณจะพบว่าตัวเองพ่ายแพ้เช่นเดียวกับนโปเลียนในสงครามวอเตอร์ลู คุณจะเป็นเหมือนคนจมน้ำปราศจากคนช่วยเหลือและจะต้องตาย นั่นเป็นชะตากรรมที่จะต้องอยู่ในนรกชั่วกัลป์! อย่ารอช้าเลย จงยึดฉวยองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงดำรงอยู่ พระองค์จะทรงช่วยให้รอดถึงที่สุด (ฮีบรู 7:25) อยู่กับพระองค์ในสวรรค์นิรันดร์! ดังนั้น ในการสู้รบครั้งสุดท้าย คุณจะพูดเหมือนอย่างที่อัครสาวกเปาโลพูดว่า “ขอบพระคุณแด่​พระเจ้า ผู้​ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57)

ท่านที่รัก คุณมีทางเลือกว่าคุณต้องการชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ สวรรค์หรือนรก พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์หรือมาร ความชื่นชมยินดี ความรุ่งเรืองนิรันดร์ หรือความวิบัติและการทรมานที่ไม่รู้จบ “ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิต” (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19) วันนี้คุณควรเลือกเอาพระเยซูเข้าสู่ชีวิตของคุณ!

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ