เรื่องดีที่สุดที่ควรรู้

Bible and Candle

แรกเริ่มเดิมที ไม่มีอะไรในโลกนี้

ไม่มีปลา

ไม่มีดวงดาวบนท้องฟ้า

ข้อความที่สมบูรณ์: เรื่องดีที่สุดที่ควรรู้

ไม่มีทะเลและดอกไม้ที่สวยงาม

ทั้งหมดว่างเปล่าและมืดมิด

แต่มีพระเจ้า

พระเจ้ามีแผนการที่ยอดเยี่ยม พระองค์คิดถึงโลกที่สวยงาม และในขณะที่พระองค์คิด พระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมา พระองค์สร้างทั้งหมดจากความว่างเปล่า เมื่อพระเจ้าสร้างสิ่งใด พระองค์เพียงตรัสว่า "จงเกิดขึ้นมา" และมันก็เป็นไปตามนั้น!

พระองค์ทรงสร้างแสงสว่าง ทรงสร้างแม่น้ำและทะเล แผ่นดินที่มีหญ้าปกคลุม สัตว์ต่างๆ นกและต้นไม้

สุดท้าย พระองค์ทรงสร้างผู้ชาย แล้วทรงสร้างภรรยาให้ชายนั้น ชื่อของพวกเขาคืออาดัมและเอวา

พระเจ้าทรงรักพวกเขามาก ทุกเย็นพระองค์เสด็จเยี่ยมพวกเขาในสวนที่พวกเขาอาศัยอยู่

สวนทั้งสวนเป็นที่สำหรับพวกเขา ยกเว้นต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นไม้ต้องห้ามของพระเจ้า

อาดัมและเอวามีความสุขมาก จนวันหนึ่งซาตานซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้ามาทดลองพวกเขา พวกเขาตัดสินใจชิมผลของต้นไม้ต้องห้ามของพระเจ้า พวกเขาทำบาป และเป็นครั้งแรกที่พวกเขารู้สึกละอายและเศร้าใจ

พวกเขาไม่สามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้อีกต่อไป ตอนนี้พวกเขาเจ็บปวดและลำบาก และพวกเขาจะต้องตาย พวกเขาเสียใจแค่ไหน!

พระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยพวกเขา เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระองค์จะทรงส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก พระเยซูจะเสด็จลงมาจากสวรรค์และหาวิธีให้บาปได้รับการอภัย การทำเช่นนี้พระองค์จะต้องทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษยชาติ พวกเขาดีใจมากที่พระเจ้าส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาให้พวกเขา!

อาดัมและเอวามีลูกหลาน และผู้คนมากมายอาศัยอยู่ในโลก

พระเจ้าต้องการให้ทุกคนมีความสุข พระองค์บอกพวกเขาว่าต้องทำอย่างไร นี่คือกฎเกณฑ์ที่พระเจ้ามอบให้พวกเขา:

  1. อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา
  2. อย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตน
  3. อย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไร้​ประโยชน์
  4. จงระลึกถึงวันสะบาโต
  5. จงให้​เกียรติ​แก่​บิ​ดามารดาของเจ้า
  6. อย่าฆ่าคน
  7. อย่าล่วงประเวณี
  8. อย่าลักทรัพย์
  9. อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน
  10. อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือวัว ลาของเขา หรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน(อพยพ 20:3-17)

สิ่งเหล่านี้เขียนไว้ในพระคัมภีร์เพื่อให้เราสามารถอ่านได้ ถ้าเราเชื่อฟังเราจะมีความสุข

ซาตานไม่ต้องการให้เราเชื่อฟังบทบัญญัติเหล่านี้ บางครั้งมันบอกเราให้ขโมยของขณะที่คนเผลอ แต่พระเจ้ารู้ดี พระเจ้าเห็นทุกสิ่ง

บางครั้งซาตานล่อลวงให้เราโกหกและทำให้เราคิดว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ แต่พระเจ้ารู้ดี พระองค์ได้ยินทุกอย่าง

เมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ ภายในใจของเราจะรู้สึกแย่ พระเจ้ารักเราและต้องการช่วยให้เราเป็นคนดี นั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์ทรงส่งพระเยซูเข้ามาในโลก พระเจ้าจดจำพระสัญญาของพระองค์ ผ่านไปหลายปีพระเยซูประสูติเป็นทารกน้อย พระองค์เติบโตและเป็นผู้ใหญ่

พระองค์ทรงทำสิ่งอัศจรรย์มากมาย พระองค์รักษาคนป่วย พระองค์ทรงทำให้คนตาบอดมองเห็น พระองค์ทรงอวยพรเด็กๆ

พระเยซูไม่เคยทำอะไรผิด พระองค์บอกผู้คนเกี่ยวกับพระเจ้าและวิธีเชื่อฟังพระองค์

ไม่นานศัตรูของพระเยซูก็ตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์

พระองค์ทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของคนทั้งปวง แม้แต่คนที่ตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขน

พระเยซูถูกฝัง แต่แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น พระองค์ไม่ได้อยู่ในหลุมฝังศพ พระองค์ฟื้นจากความตาย!

หลังจากนั้นไม่นาน พระเจ้าก็พาพระองค์กลับสวรรค์ท่ามกลางหมู่เมฆ ขณะที่เพื่อนๆ ของพระองค์มองดูพระองค์จากไป ทูตสวรรค์บอกพวกเขาว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง

พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเราเช่นกัน พระองค์ทรงต้องการให้เราเสียใจและสารภาพบาปของเรา พระองค์พร้อมที่จะให้อภัยเรา

เราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ตลอดเวลา พระองค์ได้ยินทุกคำและรู้ทุกความคิด พระองค์ทำให้เรารู้สึกมีความสุขภายในเมื่อบาปของเราได้รับการอภัย แล้วเราอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง และอยากทำดี

เราอาจเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและติดตามซาตาน แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราปฏิเสธพระองค์ในชีวิตนี้ พระองค์จะทรงโยนเราลงนรก นรกเป็นสถานที่แห่งไฟที่เผาไหม้ตลอดกาล

แต่ถ้าเรารักและเชื่อฟังพระเยซู พระองค์จะทรงพาเราขึ้นสวรรค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา สวรรค์เป็นบ้านที่สวยงามของพระเจ้าและพระเยซูพระบุตรของพระองค์ เป็นบ้านแห่งความรักและแสงสว่าง ที่นั่นเราจะมีความสุขตลอดกาล

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ