พระผู้ช่วยให้รอดสำหรับคุณ

The prodigal son asking his father for his inheritance

คุณเป็นคนที่มีความสุขใช่ไหม? ความกลัวและความผิดบาปสามารถพรากความสุขของคุณได้ คุณอาจสงสัยว่า “ฉันจะมีความสุขได้อย่างไร”

ฉันมีข่าวดีที่จะบอกคุณ! มีคนผู้หนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้ เขาสามารถยกโทษบาปของคุณและให้ความสุขที่ยั่งยืนแก่คุณ ชื่อของเขาคือพระเยซู ฉันอยากจะเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้คุณได้ฟัง

พระบิดาของพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลก พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งในโลกนี้ให้กับคุณและฉัน

พระเจ้ารักเรา ทรงรักทุกคนในโลก พระเจ้ารักเรามากจนส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มายังโลกนี้ เมื่อพระเยซูอยู่บนโลกนี้ พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่วยและปลอบโยนคนเศร้า รักษาคนตาบอดให้หายและสั่งสอนหลายสิ่งหลายอย่างให้แก่ผู้คน

ข้อความที่สมบูรณ์: พระผู้ช่วยให้รอดสำหรับคุณ

พระเยซูต้องการให้เราเข้าใจถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระบิดามีต่อคุณและฉัน พระองค์ทรงเล่าเรื่องๆหนึ่งที่อธิบายความรักของพระบิดา คุณสามารถหาอ่านได้ในพระธรรมลูกา 15:11-24

ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน เขาคิดว่าทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี จนกระทั่งวันหนึ่งบุตรชายคนหนึ่งคิดกบฎและมาหาเขาและพูดว่า “ฉันไม่ชอบบ้านหลังนี้ ฉันต้องการไปตามเส้นทางของตัวเอง ฉันจะไปจากบ้านหลังนี้ ช่วยแบ่งมรดกให้ฉันด้วย” พ่อเสียใจมาก แต่เขาก็ให้เงินแก่บุตรชายและปล่อยเขาไป เขาสงสัยว่าเขาจะได้พบบุตรชายของเขาอีกหรือไม่

ลูกชายจากไปไกล เขามีความสุขกับการใช้เงินและเพื่อนๆ เขาใช้จ่ายเงินโดยประมาทด้วยการใช้ชีวิตที่เห็นแก่ตัว เขาคิดว่าเขากำลังมีช่วงเวลาดีๆ จนกระทั่งจู่ๆ เงินของเขาก็หมดและเพื่อนๆ ก็ทิ้งเขาไป เขาอยู่คนเดียวและขัดสน ตอนนี้เขาควรทำอย่างไร?

เขาไปหาชาวนาและชาวนาก็ส่งเขาไปเลี้ยงหมู เขาได้กินอาหารเพียงเล็กน้อย เขาหิวมากจนต้องกินอาหารหมู เขาเริ่มคิดถึงสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่เขาได้ทำลงไปรวมถึงสิ่งที่กระทำต่อพ่อของเขา เขามีความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆ

The prodigal son feeding the pigs

อยู่มาวันหนึ่งเขาระลึกถึงความรักของพ่อที่มีต่อเขามากมายเพียงใด เขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีขณะที่เขาอยู่ที่บ้าน แม้แต่คนใช้ของพ่อก็ยังมีอาหารกินอย่างมากมาย

เขาคิดว่า “ฉันสามารถกลับไปหาพ่อหลังจากทำสิ่งเลวร้ายต่อท่านได้ไหมนะ? ท่านจะยังรักฉันอยู่ไหมนะ? ฉันไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกของท่าน ฉันเต็มใจที่จะเป็นแค่คนรับใช้หากเพียงท่านรับฉันเข้าไป”

ทันใดนั้น เขาก็ลุกขึ้นและเดินทางกลับไปหาพ่อของเขา เขาอยากรู้ว่าพ่อของเขาจะให้อภัยเขาหรือไม่

พ่อเฝ้ารอคอยนับตั้งแต่บุตรชายจากไป เขามักจะสงสัยว่า “เขาจะกลับมาไหมนะ” วันหนึ่งเขาเห็นใครบางคนเดินมาแต่ไกล นั่นอาจจะเป็นลูกชายของเขา เมื่อเห็นดังนั้น เขาก็วิ่งไปโอบกอดบุตรชายของเขา

“พ่อครับ” บุตรชายกล่าว “ลูกได้ทำบาปต่อพ่อแล้ว ลูกไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกของพ่อ”

แต่พ่อของเขากล่าวว่า “จงนำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้ลูกชายของฉันและจงเตรียมงานเลี้ยง ลูกชายของฉันหายไป แต่ตอนนี้ฉันพบเขาแล้ว”

The father welcoming the prodigal son home

เราทุกคนเป็นเหมือนลูกชายคนนี้ เราทุกคนหลงจากพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของเรา เราได้เสียโอกาสและสิ่งดีๆ มากมายที่พระองค์ประทานแก่เรา เราดำเนินชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวและกบฏต่อพระองค์ วันนี้พระบิดาบนสวรรค์ทรงเชิญเราให้มาหาพระเยซู พระองค์กำลังรอเราด้วยอ้อมแขนของพระองค์

พระเยซูทรงแสดงความรักของพระองค์แก่เราโดยการสละพระชนม์ชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราและของคนทั้งโลก พระองค์ทรงทนรับความเจ็บปวดและการปฏิเสธขณะทรงยอมให้คนชั่วร้ายตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขน โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า พระองค์ทรงฟื้นจากความตายและทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์

จงกลับมาหาพระเยซูและขอให้พระองค์ยกโทษบาปของคุณ เมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าคุณเสียใจในความผิดที่คุณทำ พระองค์จะทรงยกโทษให้คุณและล้างบาปทั้งหมดของคุณออกด้วยพระโลหิตที่หลั่งไหลของพระองค์ มันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม! คุณจะกลายเป็นคนใหม่ ชีวิตจะมีความหมายใหม่ พระเยซูจะประทานความสุขแทนที่ความรู้สึกผิดและความกลัวของคุณ พระองค์จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ