หลังความตาย

ในเวลานี้คุณยังมีชีวิตอยู่ คุณหายใจ เคลื่อนไหวหรือทำงาน คุณอาจใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายหรืออยู่ในความทุกข์ยาก มีพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก มีเด็กกำลังเกิดที่ไหนสักแห่ง แต่ก็มีใครบางคนกำลังจะตายอยู่สักที่เสมอ

ทุกชีวิตเป็นเพียง 
การจัดเตรียมชั่วคราวเท่านั้น

แต่ว่า

หลังจากตายแล้ว คุณจะไปไหน?

ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไร

หรือไม่เชื่อในศาสนาใด ๆ ก็ตาม

คุณยังคงต้องตอบคำถามที่สำคัญเหล่านี้

เพราะหลังจากชีวิตบนโลกอันแสนสั้นสิ้นสุดลง

มนุษย์ต้องเข้าสู่จุดหมายปลายทางอันเป็นนิรันดร์ของตน (ปัญญาจารย์ 12:5)

ที่ไหนละ?

สุสานที่คุณจะถูกฝังไม่สามารถฝังจิตวิญญาณของคุณได้ แม้ว่าร่างกายของคุณจะถูกเผาที่กองเพลิง แต่ก็ไม่สามารถกลืนกินจิตวิญญาณของคุณได้ หากคุณเสียชีวิตในทะเลลึก จิตวิญญาณของคุณก็จะไม่จมน้ำตาย

วิญญาณของคุณจะไม่มีวันตาย!

ข้อความที่สมบูรณ์: หลังความตาย

พระเจ้าแห่งสวรรค์และโลก

ได้ตรัสว่า “วิญญาณทั้งหมดเป็นของเรา”

ในปรโลกจิตวิญญาณของคุณ ซึ่งเป็น “ตัวจริง” ของคุณจะต้องเผชิญกับการกระทำที่คุณได้ทำไปในขณะที่ยังมีชีวิตไม่ว่าจะทำดีหรือไม่ดี -- อ้างถึง ฮีบรู 9:27

คุณอาจนมัสการด้วยความจริงใจ

คุณอาจรู้สึกเสียใจกับการกระทำที่ไม่ดีของคุณ

คุณอาจซ่อมแซมสิ่งที่ถูกขโมย

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น—

แต่-

คุณไม่สามารถชดใช้บาปของคุณเองได้

พระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้พิพากษาที่ชอบธรรมของโลกทรงรู้ความบาปและชีวิตของคุณ ไม่มีอะไรซ่อนเร้นจากพระองค์ คุณที่มีบาปไม่สามารถเข้าสู่ความสุขและสิริของโลกอนาคตได้

แต่พระเจ้าบนสวรรค์องค์เดียวกันนี้เป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ทรงออกแบบวิธีการไถ่ชีวิตและจิตวิญญาณของคุณ คุณจะไม่ถูกโยนลงไปในความหายนะและไฟนรกอันเป็นนิรันดร์ พระเจ้าส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยจิตวิญญาณของคุณ พระเยซูรับบาปของคุณไว้กับพระองค์เมื่อพระองค์ทนทุกข์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระเจ้าประทานสวรรค์ที่ดีที่สุดเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของคุณ “แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” (อิสยาห์ 53:5) ถ้อยคำเหล่านี้พยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูไว้หลายปีก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาบนโลก

คุณจะเชื่อไหมว่าพระเยซูรักคุณ? คุณจะอธิษฐานและสารภาพบาปต่อพระองค์หรือไม่? คุณจะกลับใจและเชื่อในพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่หรือไม่? พระองค์จะทรงนำสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณของคุณและประทานชีวิตอันรุ่งโรจน์หลังความตายแก่คุณ เพียงเท่านี้คุณก็สามารมั่นใจได้ว่าคุณจะมีบ้านนิรันดร์ที่เต็มไปด้วยสันติสุขความชื่นชมยินดีและการปลอบโยนสำหรับจิตวิญญาณของคุณ

แต่ว่า! หลุมแห่งความหายนะและไฟที่ไม่สิ้นสุดกำลังรอผู้ที่ปฏิเสธความรักแห่งการไถ่ของพระเยซูขณะที่ยังมีชีวิต จะไม่มีการหันกลับหรือความช่วยเหลือหลังความตาย “แล้วพระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ด้วยว่า ‘ท่านทั้งหลาย ผู้ต้องสาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับพญามารและสมุนของมันนั้น” (มัทธิว 25:41) “จงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้ไปทิ้งเสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” (มัทธิว 25:30)

ในพระคัมภีร์ พระเจ้าได้เตือนถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายของทั้งโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ มีคำทำนายว่าก่อนวันพิพากษาจะเกิดขึ้น จะมีหมายสำคัญที่ชัดเจนและเด่นชัด

ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมา จะมีสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม ความทุกข์ยาก และความฉงนสนเท่ห์ของประชาชาติ ชาติต่างๆ จะต่อสู้กันเองและดูเหมือนจะไม่มีทางแก้ไขทัศนคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้

จะเกิดแผ่นดินไหวและโรคระบาดในสถานที่ต่างๆ พระคัมภีร์บอกเราว่าคนชั่วจะเลวร้ายลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ผู้คนจะไม่ฟังคำเตือน แต่จะรักความสนุกสนานมากกว่ารักพระเจ้า เราไม่ได้เห็นความสำเร็จของคำพยากรณ์เหล่านี้ในยุคของเราหรอกหรือ? อ้างถึงมัทธิว 24:6-7, 12 และ 2 ทิโมธี 3:4

ขอให้เราจำไว้ว่าผู้พิพากษาที่ยุติธรรมและยิ่งใหญ่ของเราจะไม่ถูกชักจูงหรือถูกโน้มน้าวด้วยความมั่งคั่งหรือความยากจน ชื่อเสียงหรือความอัปยศ หรือโดยผิวสี เชื้อชาติ วรรณะ หรือความเชื่อของเรา สักวันหนึ่งเราจะยืนต่อหน้าพระผู้สร้างและพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราเพื่อรับการพิพากษาตามการกระทำของเรา อ่าน มัทธิว 25:32-33

ในนิรันดร์กาลที่อยู่เบื้องหน้าจะไม่มีนาฬิกาบอกเวลา ไม่มีปฏิทินประจำปี หรือนับศตวรรษ ควันแห่งความทรมานของคนบาปและความอธรรมจะพุ่งขึ้นไปตลอดกาลและตลอดไป—ในขณะเดียวกันความปีติ เสียงเพลง ความสุข และการเล้าโลมใจของผู้ที่ได้รับการไถ่จะไม่มีวันสิ้นสุดในสวรรค์ จงเลือกเลยตอนนี้ อย่าได้รอช้า! มิฉะนั้นอาจจะสายเกินไป “ดูเถิด บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด” (2 โครินธ์ 6:2, มัทธิว 11:28-30)

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ