เพื่อนสำหรับคุณ

พระเยซู เพื่อนของคุณ

Jesus is your friend

ฉันมีเพื่อนคนหนึ่ง เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมี เขาใจดีและจริงใจมากจนอยากให้คุณรู้จักพระองค์ด้วย ชื่อของเขาคือพระเยซู ที่อัศจรรย์ยิ่งก็คือพระองค์ต้องการเป็นเพื่อนของคุณด้วย


ฉันอยากจะเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้คุณฟัง เรามาอ่านเรื่องนี้ในพระคัมภีร์กัน พระคัมภีร์เป็นความจริงและ เป็นพระคำของพระเจ้า


พระเจ้าคือผู้สร้างโลกและทุกสิ่งบนโลกใบนี้ พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งสวรรค์และโลก พระองค์ประทานชีวิตและลมหายใจให้กับทุกสิ่ง

ข้อความที่สมบูรณ์: เพื่อนสำหรับคุณ

God's creation

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าส่งพระองค์จากสวรรค์มายังโลกนี้เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเอง พระเจ้ารักโลกมาก (หมายความว่าพระองค์ทรงรักคุณและฉัน) ที่พระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซู (เพื่อสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา)เพื่อว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

พระเยซูเสด็จมาบนโลกตั้งแต่ยังเป็นทารกน้อย พ่อและแม่บนแผ่นดินโลกของพระองค์คือโยเซฟและมารีย์ พระองค์เกิดในโรงวัวและนอนในรางหญ้า

Jesus' birth

พระเยซูเติบโตในครอบครัวที่มีโยเซฟและมารีย์เป็นบิดามารดา พระองค์เชื่อฟังพวกเขา พระองค์มีพี่น้องและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน พระองค์ช่วยโยเซฟทำงานในร้านช่างไม้
 

Jesus and the lad with food

เมื่อพระเยซูเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พระองค์ทรงสอนผู้คนเกี่ยวกับพระบิดาในสวรรค์ของพระองค์ แสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระเจ้ารักพวกเขา พระองค์ทรงรักษาคนป่วยและปลอบโยนผู้ที่มีปัญหา พระองค์เป็นเพื่อนของเด็กๆด้วย พระองค์ต้องการให้เด็กๆอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ทรงมีเวลาให้กับพวกเขา เด็กๆ รักพระเยซูและรักที่จะอยู่กับพระองค์

บางคนไม่ได้รักพระเยซู พวกเขาอิจฉาและถึงกับเกลียดชังพระองค์ พวกเขาเกลียดชังพระองค์มากจนอยากจะฆ่าพระองค์ ในวันที่น่ากลัวพวกเขาฆ่าพระเยซูโดยตรึงพระองค์ไว้ที่ไม้กางเขน พระองค์ไม่ได้ทำผิดอะไร พระองค์ต้องตายแทนเราเพราะคุณกับฉันทำผิด

Jesus on the cross

เรื่องราวของพระเยซูไม่ได้จบลงด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระเจ้าทำให้พระองค์ฟื้นจากความตาย! เหล่าสาวกได้เห็นพระองค์จนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จกลับสู่สวรรค์

วันนี้พระองค์สามารถได้ยินได้เห็นคุณ พระองค์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณและห่วงใยคุณ เพียงมาหาพระองค์ในคำอธิษฐาน บอกพระองค์ในทุกปัญหาของคุณ พระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ คุณสามารถก้มศีรษะและพูดคุยกับพระองค์ได้ทุกที่ทุกเวลา

พระองค์จะกลับมาอีกในไม่ช้า! และพระองค์จะนำบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์กลับไปยังบ้านที่อยู่บนสวรรค์

Jesus listening to a woman pray

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ