พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว - คุณรู้จักพระองค์ไหม

ทุกคนบูชาบางสิ่งบางอย่าง บางคนบูชาวัตถุ บูชามนุษย์ รูปเคารพ และบางคนบูชาตัวเอง พวกเขาแสดงความจงรักภักดีต่อเทพเจ้าของพวกเขาในรูปแบบต่างๆ ในขณะที่พวกเขาอุทิศตนเพื่อเทพเจ้าแต่ในใจของพวกเขายังคงมีความปรารถนาและร่ำร้องอยู่ พวกเขาพบเพียงความโล่งใจชั่วครั้งชั่วคราวที่ตอบสนองต่อการเรียกร้องของจิตวิญญาณและมีความกล้าที่จะเผชิญในวันรุ่งขึ้นอีกนิดหน่อย ความผิดหวังในอนาคตของพวกเขาก็เป็นเฉกเช่นเดียวกันกับอดีต เทพเจ้าที่พวกเขารับใช้ไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในชีวิตได้

คุณบูชาใคร? เทพเจ้าของคุณอยู่ที่ไหน? เขายังมีชีวิตอยู่ไหม? วันนี้เขาทำอะไรให้คุณบ้าง? วันนี้คุณคุยกับเขาหรือยัง? เขาตอบเสียงร้องในหัวใจของคุณหรือไม่? คุณเชื่ออะไร?

ฉันอยากจะแนะนำคุณให้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียวที่พิชิตซาตาน ศัตรูตัวฉกาจของเรา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการทรงสร้าง ผู้ทรงตรัสทุกสิ่งให้เกิดขึ้นจริง พระคัมภีร์จะบอกคุณถึงพระเจ้าแห่งสวรรค์องค์นี้ ผู้ทรงสร้างมนุษย์จากผงคลีดิน ให้เรามาอ่านพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งและสอง

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์ พระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ทรงเป็นเหมือนเดิมเมื่อวาน วันนี้ และตลอดไป พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง ทรงพิทักษ์และค้ำจุนทุกสิ่ง (กิจการ 17:22-34)

ข้อความที่สมบูรณ์: พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว - คุณรู้จักพระองค์ไหม

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้ ผู้สถิตในสวรรค์ยังสนใจคุณในฐานะบุคคล พระองค์เห็นคุณท่ามกลางผู้คนมากมาย พระองค์รักและห่วงใยคุณ ทรงอยากเป็นมากกว่าเพื่อนของคุณ พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ พระองค์ต้องการอยู่กับคุณ และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ยังต้องการอยู่ในตัวคุณ พระองค์ตรัสว่า “จงเข้าสนิ​ทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิ​ทอยู่ในท่าน” (ยอห์น 15:4)

ถ้าพระองค์ไม่สถิตอยู่ในใจคุณ แล้วจะมีใครเล่า? เมื่อดูให้ดี เราจะเห็นว่าซาตานกำลังปกครองและทำลายชีวิตผู้คนจำนวนมาก มันครอบครองหัวใจผู้คนเหล่านั้นและแนะนำความชั่วร้ายทั้งหลายเช่น การโกหก การขโมย ความต้องการทางเพศ การโกง การแสวงหาการแก้แค้น และการโปรโมตตัวเอง หากซาตานอยู่ในใจคุณ และชักจูงให้คุณหลงระเริงกับบาปเหล่านี้และอื่น ๆ ทำไมไม่ลองมาหาพระเจ้าแห่งเทพเจ้า ผู้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ให้ตายเพื่อบาปของคุณและบาปของโลกทั้งหมด (ยอห์น 3:16)

คุณถามว่า “มันจะเป็นจริงได้อย่างไร? พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงฤทธานุภาพจะทรงสถิตอยู่ในใจฉันได้อย่างไร?” (อิสยาห์ 57:15)

หากคุณป่วยและเหนื่อยกับความบาป ทำไมไม่ร้องทูลพระเจ้าและกลับใจเสียใหม่ โดยความเชื่อในพระเจ้าและโดยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระคริสต์ บาปของคุณจะได้รับการอภัยและคุณจะได้รับธรรมชาติใหม่ เมื่อซาตานมาทดลอง คุณจะรู้สึกถึงการประทับของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ พระองค์จะประทานการชี้นำและสอนคุณในทุกสิ่ง (ยอห์น 14:26)

ในยอห์น 10:10 พระเยซูทรงสัญญาถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์และพระองค์สามารถประทานชีวิตนั้นแก่คุณได้ ของประทานนี้จะเป็นของคุณตราบเท่าที่คุณยังคงซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระองค์ “ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟัง เจ้​าจะได้กินผลดี​แห่​งแผ่นดิน” (อิสยาห์ 1:19) ไม่มีพระเจ้าอื่นใดยิ่งใหญ่เท่านี้

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ