ฟังสิ! ใครกำลังเรียกคุณอยู่

The listening lamb

ยอห์น 10:1-18

คุณเคยได้ยินใครเรียกชื่อคุณแต่ไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนหรือไม่? หรือบางทีคุณแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลย เพราะมีเสียงรบกวนรอบข้างมากเกินไป

ฟังสิ มีเสียงเรียกคุณอยู่นะ!

 

ข้อความที่สมบูรณ์: ฟังสิ! ใครกำลังเรียกคุณอยู่

คุณคือใคร? คุณชื่ออะไร? คุณมาจากที่ไหน? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน? คุณกำลังจะไปไหน?

คุณรู้จักชื่อหมู่บ้านของคุณ บางทีคุณอาจไม่เคยไปที่อื่นเลย แต่คุณรู้ว่าหมู่บ้านของคุณเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ และประเทศต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบใหญ่

พระคัมภีร์

เกือบ 6,000 ปีที่แล้วเมื่อโลกถูกสร้างขึ้น มันถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า พระเจ้ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกว่าพระคัมภีร์ ซึ่งบอกเรื่องราวการสร้างโลกของพระเจ้า และการสร้างมนุษย์ชายหญิงคู่แรก พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ตามแบบอย่างของพระองค์

จากนั้นก็เกิดลูกหลาน ผู้คนเริ่มมีการเกิด และตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

คุณเกิดมาจากพ่อแม่แต่ที่จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้สร้างคุณมา พระองค์สร้างทุกสิ่ง คุณเคยคิดไหมว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งอย่างน่าอัศจรรย์และพระองค์ทรงสร้างคุณอย่างไร?

พ่อแม่ของคุณตั้งชื่อให้คุณ พระเจ้ารู้จักชื่อของคุณ พระองค์รู้จักชื่อของทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาษาไหน พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่ง

เพราะพระเจ้าสร้างเรา พระองค์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรา พระองค์ทรงรักเราเพราะเราเป็นของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเรา และพระองค์ทรงห่วงใยเรามากกว่าพ่อแม่ของเราเอง

พระเจ้า

พระเจ้าทรงเป็นอยู่เสมอ ทรงมีชีวิตนิรันดร์ ดังนั้นเมื่อพระองค์ใส่ลมปราณของพระองค์ในตัวเรา ก็ทำให้เรามีชีวิตตลอดไปเช่นกัน เปล่า...ไม่ใช่ร่างกายที่ต้องตายของเราแต่เป็นวิญญาณในตัวเราที่มีชีวิตอยู่ตลอดไป

คุณรู้จักพระเจ้าไหม? บางทีคุณอาจถามว่า “พระเจ้าคือใคร? พระองค์อยู่ที่ไหน?"

คุณต้องการที่จะรู้จริงๆ หรือ? ใช่แล้ว... คุณต้องการ ในใจลึกๆ ของคุณต้องการรู้จักพระองค์

คุณไม่เคยเห็นพระเจ้าใช่ไหม? ไม่เคย... แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่มีตัวตน

มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีพื้นที่สำหรับพระอื่นใด เพราะผู้ที่เป็นพระเจ้าจริงๆ นั้นครอบครองสวรรค์และโลก พระองค์อยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน

บ้านของพระเจ้าคือสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่สวยงาม แต่พระองค์ก็ทรงสถิตอยู่ในใจของผู้คนที่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ด้วย

ฉันจะเรียนรู้ที่จะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร? นั่นคือคำถามที่คุณกำลังถามใช่ไหม? พระเจ้ามีแผนการณ์อันยอดเยี่ยมที่จะแสดงให้เราเห็นว่าเราจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไร

พระเจ้าส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาจากสวรรค์เพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ใดและพระองค์เป็นอย่างไร พระเจ้าและพระเยซูเป็นหนึ่งเดียวกัน

โดยปาฏิหาริย์ของพระเจ้า พระบุตรของพระเจ้าได้ประสูติเป็นทารกและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หลังจากนั้นในช่วงเวลาสามปี พระเยซูทรงบอกเล่าให้ผู้คนให้เห็นถึงความรักของพระเจ้า พระบิดาของพระองค์ พระองค์บอกพวกเขาว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และทนเห็นความบาปไม่ได้

จากนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างหนทางให้เรารอดจากบาปของเรา พระองค์ปล่อยให้พระเยซูพระบุตรของพระองค์ถูกตรึงไว้ที่กางเขนโดยคนชั่ว พระองค์ทรงสละพระชนม์ชีพ ความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่มาก!

พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่สามารถชดใช้ความบาปของคนทั้งโลกได้ บาปทุกอย่างที่คุณเคยทำ บาปทุกอย่างของเด็กๆ รวมทั้งชายหญิงทุกคน

พระเยซูยังอยู่บนไม้กางเขนใช่ไหม? พระเยซูยังอยู่ในอุโมงค์ใช่ไหม? ไม่เลย ผ่านไปสามวันพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์อย่างมีชัยชนะ จากนั้นพระองค์ได้กลับไปสวรรค์และรอจนกว่าพระเจ้าตรัสว่าโลกจะถึงจุดจบ แล้วพระองค์จะทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมของคนทั้งปวง

คุณมีหนังสือพระธรรมยอห์นหรือไม่? อยากให้คุณอ่านในบทที่ 10 ยอห์นได้เขียนสิ่งที่พระเยซูทรงบอกผู้คน สิ่งที่พระองค์ตรัสก็ยังคงตรัสกับเราในทุกวันนี้ พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีและทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อแกะ เราเป็นแกะ บรรดาแกะของพระองค์ย่อมรู้จักสุรเสียงของพระองค์ พระองค์เรียกชื่อพวกเขาและพวกเขาก็จะตามพระองค์ ส่วนคนแปลกหน้าพวกเขาจะไม่ตาม

คนแปลกหน้า..เสียงของคนอื่น

คนแปลกหน้าคือใคร ใครคือคนที่เราควรจะหลีกหนี? โอ...เขาเป็นขโมย! เขาไม่สนใจแกะ เขาเป็นคนโกหกหลอกลวง ไม่มีความจริงในตัวเขา มันเป็นปีศาจ มันเป็นศัตรูของเรา มันคือซาตาน

ก่อนที่มันจะเป็นศัตรูกับพระเจ้า มันเคยเป็นทูตสวรรค์ที่ดีอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ แต่มันกลับภาคภูมิใจและยกตัวเองขึ้นต่อสู้กับพระเจ้า มันต่อสู้กับพระเจ้าและมีทูตสวรรค์มากมายเข้าร่วมกับมัน พระเจ้าชนะเพราะพระองค์ทรงมีฤทธิอำนาจสูงสุด พระองค์จึงทรงไล่ขับซาตานและสมุนทั้งหมดออกจากสวรรค์ ซาตานเกลียดชังพระเจ้าในเรื่องนี้

เพราะมันไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้อีก มันจึงเทความโกรธลงบนสิ่งที่พระเจ้าสร้างและผู้คนของโลก เพราะมันทำบาป มันจึงพยายามชักชวนให้ทุกคนทำบาป เพราะคนบาปจะไม่มีทางเข้าสวรรค์ได้อีกเลย

มีอีกที่หนึ่ง ที่ซึ่งพระเจ้าสร้างให้มารและสมุนของมัน ที่นั่นคือนรก นรกเป็นสถานที่ทรมาน มีไฟที่ไม่มีวันมอดดับ เป็นสถานที่ที่ปีศาจและสมุนของมันจะถูกลงโทษตลอดกาล มันเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่พระเจ้าจะต้องส่งเรามาหากเราเลือกที่จะฟังเสียงของซาตาน

ซาตานไม่ต้องการให้เรานึกถึงนรก มันไม่ต้องการให้เรานึกถึงพระเจ้า นั่นคือเหตุผลที่มันพยายามดึงความสนใจของเราออกจากพระเจ้า ซาตานพยายามทำให้เราฟังเสียงของมัน

คุณเคยได้ยินเสียงอื่นซึ่งเป็นเสียงของคนแปลกหน้าไหม?

บางครั้งมันทำให้เราเชื่อว่ามันให้สิ่งดีๆ บางครั้งมันทำให้เราคิดว่า “ฉันดีกว่าคนอื่น ฉันเป็นคนสำคัญ ฉันก่อนฉันจะต้อง 'ได้'   ฉันต้องต่อสู้เพื่อสิทธิของฉัน  ขโมยก็ได้ไม่โดนจับหรอก เมื่อทุกคนโกหกได้ฉันเองก็ทำได้ ความคิดสกปรกไม่ได้แย่นักเพราะไม่มีใครรู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่  คำพูดลามกสกปรกมันทำให้บรรยากาศครื้นเครงดี”

และในบางครั้ง คุณเคยท้อแท้จนอยากคิดว่า “ฉันไม่ดีแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไม?”

ทั้งหมดนี้เป็นเสียงของมาร มันเป็นคนโกหก นั่นคือเหตุผลที่มันพยายามทำให้เราเป็นคนโกหกเช่นกัน มันเป็นขโมย นั่นคือเหตุผลที่มันต้องการทำให้เราขโมยด้วย มันเป็นฆาตกร นั่นคือเหตุผลที่มันพยายามทำให้เราเกลียดคนอื่นด้วย

เมื่อได้ฟังเสียงนั้นแล้วคุณรู้สึกอย่างไร? มันทำให้คุณรู้สึกดีไหม? โอ้... ไม่... มันทำให้คุณไม่มีความสุข มันทำให้คุณอยากหลบซ่อน นั่นก็เหมือนกับซาตาน มันชอบทำอะไรในที่มืด

พระเยซู...เสียงของผู้เลี้ยง

คุณรู้จักพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีหรือไม่? คุณต้องการที่จะเป็นแกะของพระองค์หรือไม่? คุณอยากรู้จักเสียงของพระองค์หรือไม่?

คุณทำได้ ...แต่ก่อนอื่น คุณต้องไม่ฟังเสียงที่เป็นเสียงแปลกๆ อีกต่อไป

ตอนนี้ เมื่อคุณเงียบ คุณจะได้ยินเสียงที่อ่อนโยนของพระเยซูที่เรียกคุณให้มอบชีวิตทั้งหมดของคุณแด่พระองค์ คุณจะได้ยินพระองค์บอกให้คุณเสียใจต่อบาปทั้งหมดของคุณและสารภาพบาปต่อพระองค์

บางที ในยามที่คุณนิ่งๆ คุณอาจกำลังคิดว่า “ฉันจะทำอย่างไรกับปัญหาและภาระทั้งหมดของฉัน? ฉันอยากสบาย ฉันอยากอยู่ในที่ไม่ต้องหิวและเจ็บป่วยอีกต่อไป จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันตาย?”

และบางทีคุณอาจมีความคิดอีกมากมาย นั่นคือเสียงของพระเยซูที่กำลังเรียกคุณ

บางครั้งคุณรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุหรือไม่ หรือรู้สึกเหงาแม้ไม่ได้อยู่คนเดียวหรือไม่ อาจเป็นเพราะคุณอ้างว้างโหยหาพระเจ้า ผู้ทรงสร้างคุณและรักคุณ พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เรียกแกะที่หลงหายของพระองค์ พระองค์ทรงเรียก แสวงหาและเสาะหาคุณ!

เมื่อคุณได้ยินเสียงของผู้เลี้ยง จงตอบพระองค์ บอกพระองค์ว่าคุณขอโทษสำหรับบาปของคุณ บอกพระองค์ว่าคุณรู้สึกอย่างไร และขอให้พระองค์ช่วยคุณให้รอด นั่นคือการอธิษฐาน

คุณเคยอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์หรือไม่ จงทำเดี๋ยวนี้เถิด พระองค์ได้ยินคุณและเข้าใจคุณ พระองค์จะประทานสันติสุขที่คุณปรารถนา

คุณไม่อยากเป็นแกะของพระองค์และรู้จักพระสุรเสียงของพระองค์หรือ? พระองค์ต้องการเป็นเพื่อนของคุณ พระองค์จะทรงยกภาระบาปของคุณออกไป คุณจะรู้สึกมีความสุขภายใน คุณจะรักและเมตตาเหมือนพระองค์ พระองค์จะช่วยคุณเอาชนะความกลัวของคุณ

แม้ว่าคนอื่นจะเยาะเย้ยคุณเพราะเป็นคริสเตียน แต่คุณรู้ว่าพระเยซูจะดูแลคุณ แม้ว่าคนแปลกหน้าจะล่อลวงคุณอีก คุณต้องวางใจในพระเยซูเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะ

เมื่อคุณปลอดภัยในอ้อมแขนของผู้เลี้ยงแกะ คุณรู้ว่าในท้ายที่สุดพระองค์จะพาคุณไปยังบ้านแสนสุขอันแสนวิเศษของพระองค์เพื่ออยู่กับพระองค์ตลอดไป!

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ