พลังแห่งความมืด

ยุทธวิธีของซาตานที่ปรากฏในพระวจนะของพระเจ้า

พระคัมภีร์ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความสำคัญกับซานตานและงานของมัน แต่เรามักจะเห็นลักษณะและงานของมันที่ปรากฏและเปิดเผยให้เห็นในพระคัมภีร์

ครั้งหนึ่งซาตานเคยเป็นทูตสวรรค์ แต่มันหันหลังให้กับพระเจ้าผู้สร้างมัน และต้องการเป็นเหมือนพระองค์ กิจวัตรของอาณาจักรแห่งความมืดของซาตานไม่ใช่เรื่องใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของความพยายามของมันตลอดยุคสมัยที่จะแข่งขันกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า มันกำลังเสนอทางเลือกอื่นที่มันคิดว่าประสบผลสำเร็จแทนสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในพระธรรมอพยพ เราได้เห็นถึงอำนาจของนักมายากลแห่งอียิปต์ที่พยายามถอดแบบการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำผ่านมือของโมเสส ในหนังสือโยบ ซาตานแสดงความริษยาในความสัตย์ซื่อของโยบที่มีต่อพระเจ้า มันใช้ความโหดร้ายและกีดกัน พยายามบังคับให้โยบหันหลังให้พระเจ้า

วิธีการของซาตานมีลักษณะดังนี้ คือ ใช้ความกลัว การคุกคาม การสัญญาว่าจะให้ความสุขหรืออำนาจ การข่มขู่ และความสงสัย สิ่งแรกๆ ที่มันแนะนำดูน่าสนใจและน่าทึ่ง มันแนะนำว่า "คุณอยากรู้อนาคตหรือเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ไหม?" มันอาจเสนอวิธีรักษาที่อยู่เหนือขอบเขตของวิทยาศาสตร์ เรื่องของโหราศาสตร์หรือการดูดวงอาจดูไม่มีพิษมีภัยแต่ในไม่ช้ามันก็จะตามมาด้วยมนต์ขลังหรือคาถา การดูฤกษ์ยามหรือเลขอัปมงคล  มันแนะนำว่ามีวิญญาณบางดวงที่ต้องให้ความเคารพและเกรงกลัวเพราะมีพลังเหนือเรา ดังนั้นซาตานจึงดักผู้ไม่ระวังภัยให้อยู่ในห้วงแห่งความกลัวมันและสมุนของมัน

มีคนจำนวนมากที่จมอยู่กับความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ตอนแรกดูเหมือนไม่ค่อยมีพิษมีภัย เช่นการเล่นผีถ้วยแก้ว ดูดวง ดูลายมือและอื่นๆ อีกมากมาย พวกเขาทำให้ตัวเองเสี่ยงต่อวิญญาณชั่วร้ายที่จะสร้างปัญหาให้กับพวกเขาในภายหลัง

เป้าหมายของซาตานคือการกัดเซาะและทำลายความเชื่อในพระเจ้าของคริสเตียน คริสเตียนประสบชัยชนะโดยการมีความเชื่อในพระคริสต์และในพระองค์เท่านั้น ความปรารถนาที่จะรู้ในสิ่งที่ไม่รู้หรือกระหายหาอำนาจกระตุ้นให้คนอยากลองสิ่งที่เป็นของอาณาจักรซาตาน ความไว้วางใจในพระเจ้าทำให้คนเราสงบนิ่งกับสิ่งที่ไม่รู้จัก และมั่นใจในฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์

ข้อความที่สมบูรณ์: พลังแห่งความมืด

เมื่อเริ่มต้นจากความอยากรู้อยากลอง ในไม่ช้าคนผู้นั้นก็จะติดกับดักแห่งความกลัว กลัวสิ่งที่อาจเกิดขึ้น กลัวอำนาจที่ใหญ่กว่า กลัวคนอื่นๆ แม้กระทั่งกลัวซาตานเอง ความกลัวเหล่านี้ปกคลุมบุคคลที่ยอมให้ตนเองเข้าไปพัวพันกับการกระทำที่คลุมเครือ เพื่อตอบสนองต่อความกลัวนี้ ซาตานอ้างว่ามียาแก้พิษ มันจะให้อำนาจมากขึ้นถ้าผู้นั้นยอมจำนนต่อพิธีกรรมบางอย่างหรือการเชื่อฟังอื่น ๆ ความกลัววิญญาณอื่นสามารถรับมือได้ด้วยการครอบครองหรือมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่า ดังนั้น บุคคลนั้นจึงได้รับการนำเสนอพลังอำนาจที่มีระดับสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะทำให้บุคคลนั้นเข้าถึงความสงบในระดับที่มากขึ้นกลับทำให้เกิดการวกเวียนลงไปสู่ส่วนลึกของสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของซาตานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความมั่นคงปลอดภัยที่ยากเกินเข้าใจที่ซาตานสัญญาไว้นั้นถูกแทนที่ด้วยความต้องการในการปกป้องจากอำนาจที่สูงกว่าในอาณาจักรที่ชั่วร้าย นี่คือระบบของซาตาน

แผนของซาตานคือการแทนที่พระเจ้า ซาตานถูกสร้างมาเพื่อบูชา ไม่ใช่เพื่อรับการบูชา มันไม่ใช่อำนาจสูงสุด มันไม่สามารถเอาชนะพระเมษโปดกของพระเจ้าได้ มันไม่สามารถให้ความปลอดภัย มันไม่สนใจความเป็นอยู่ที่ดีของเรา อย่างไรก็ตาม มันยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้อำนาจเหนือผู้คนเพื่อนำพวกเขามาอยู่ใต้อำนาจของมัน มันพยายามสร้างความไม่ไว้วางใจต่อพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์ มันพยายามที่จะจัดตั้งองค์กรที่ตัวมันเป็นเจ้านาย สิ่งนี้ถูกพัฒนาผ่านความกลัวอย่างเป็นระบบและอำนาจที่เป็นภาพลวงตา มันทำการอัศจรรย์เพื่อสร้างความน่าเกรงขามในใจของผู้คน (2 โครินธ์ 11:14-15) ผลกระทบของระบบนี้คือการทำลายสันติภาพและความมั่นคงของบุคคล ครอบครัว และการปกครอง มันจับผู้คน ทำให้พวกเขารู้สึกถูกคุกคามหากพวกเขาพยายามหลบหนี

ซาตานเป็นศัตรูที่รุนแรงที่สุด ร้ายกาจที่สุด ชั่วร้ายที่สุด และน่ากลัวที่สุดที่คุณมี มันไร้เกียรติโดยสิ้นเชิง โกหกและไม่มีความจริงในตัวของมัน - "มันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา" (ยอห์น 8:44) มันเป็นฆาตกร ผู้ทำลาย เป็นศูนย์รวมของความเกลียดชังและความชั่วร้าย เป็นคนชั่วอย่างที่สุดและตลอดไปโดยไม่มีความดีใด ๆ เลย

ซาตานเป็นผู้ยุยงให้เกิดความชั่วร้ายทั้งปวง ไม่มีอาชญากรรมหรือบาปที่ชั่วร้ายหรือสกปรกเกินไปสำหรับมัน มันเป็นเหตุแห่งความเกลียดชัง การฆ่าฟัน การทารุณกรรมเด็กหรือภริยา การเสพยา การผิดศีลธรรม ครอบครัวแตกแยก การทะเลาะวิวาท การใช้เวทมนตร์คาถา ความไม่ซื่อสัตย์ทั้งปวง มันยินดีที่จะก่ออาชญากรรมด้วยกิเลสตัณหาและความชั่วร้าย อาชญากรรมที่กระทำต่อผู้บริสุทธิ์ซึ่งบังเอิญตกไปอยู่ในมือของคนเลวทรามต่ำช้าหรือวิปริต มันโหดเหี้ยมและไม่ยอมให้อภัย ความทุกข์ไม่ได้บันดาลให้เกิดความสงสารในตัวมัน การนองเลือดและความตายเป็นเครื่องมือที่มันใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งจุดจบ มันมาเพื่อ "ลัก ฆ่า และทำลาย" (ยอห์น 10:10)

ชะตากรรมนิรันดร์ของซาตานได้ถูกกำหนดไว้แล้ว มีที่แห่งไฟนิรันดร์เตรียมไว้สำหรับมันและเหล่าสมุนของมัน (มัทธิว 25:41) มันสนใจที่จะหาคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อทนทุกข์ทรมานกับมัน มันรู้ว่ามันสามารถทำได้โดยการบ่อนทำลายและทำลายศรัทธาของเราในพระเจ้าในที่สุด มันจะทำเช่นนี้โดยท้าทายพระวจนะของพระเจ้าอย่างเปิดเผยหรือโดยการส่งเสริมให้นับถือศาสนาคริสต์อย่างผิวเผิน ไม่ใส่ใจ และตามใจตนเอง

มีการปลดปล่อยจากเงื้อมมือของซาตาน มันคงอยากให้คุณเชื่อว่าไม่มีทางออก พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อปล่อยเชลยให้เป็นอิสระ พระองค์มาเพื่อให้ชีวิต พระเยซูทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต (ยอห์น 14:6) ในชีวิตของพระองค์บนแผ่นดินโลก พระเยซูทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจเหนือซาตานโดยการต่อต้านการล่อลวงของซาตานและโดยการขับวิญญาณชั่วโดยพระวจนะของพระเจ้า (มัทธิว 4:1-11; มาระโก 9:25-26) พระเยซูทรงพิชิตอำนาจของซาตานด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย

เราสามารถใช้ประโยชน์จากชัยชนะนี้และเอาชนะศัตรูตัวฉกาจของจิตวิญญาณของเราได้หรือไม่? ประการแรก เราต้องตระหนักว่าเราถูกซาตานจับตัวและถูกผูกมัดด้วยความกลัวของมัน เราต้องยอมรับว่านี่เป็นบาปและเราหลงทางหากเรายังคงอยู่ในสถานะนี้ เมื่อเราตระหนักว่าเราไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากเงื้อมมือของซาตานได้ เราต้องร้องทูลขอการปลดปล่อยจากพระเจ้าด้วยสุดใจของเรา เราต้องกลับใจและหันหลังจากบาปของเรา เราต้องยอมรับโดยศรัทธาพระโลหิตแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เพื่อบาปของเรา เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้า ยอมรับการให้อภัยของพระองค์ และเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์อย่างซื่อสัตย์ เมื่อเราปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ พระองค์ประทานสันติสุข บรรเทาความไม่สบายใจ ให้อภัยบาป ให้ธรรมชาติใหม่แก่เรา และทำให้เราเป็นบุตรธิดาของพระองค์ นี่คือความหมายของการบังเกิดใหม่ ใครก็ตามที่ขัดขืนการเรียกของพระเจ้ายังคงอยู่ในอาณาจักรของซาตาน ผู้หลอกลวงจะนำบุคคลนั้นไปรับการทรมานนิรันดร์ในท้ายที่สุด

หากคุณยังไม่เข้าใจแผนการที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้คุณ อยากให้คุณศึกษาพระคำของพระเจ้า อธิษฐานต่อพระองค์ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ แล้วพระองค์จะทรงชี้ทางให้คุณ พระเจ้ากำลังเรียกคุณมาหาพระองค์และต้องการให้คุณหลุดพ้นจากพันธนาการของซาตาน ขอพระเจ้าอวยพรคุณ ขอให้คุณอ่านในพระธรรมสดุดี 91

อ่านเพิ่มเติม:

ลูกา 11:20-23 .......ผู้แข็งแกร่งกว่าซาตาน

โรม 6:20-23 ..........อิสระจากบาป

อิสยาห์ 61:1 ..........เสรีภาพของเชลย

โรม 8:1-2...............อิสระจากการกล่าวโทษ

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ