ของขวัญจากพระเจ้า: เรื่องราวของวันคริสต์มาส

Jesus in a manger

ก่อนกาลสมัยจะเริ่มต้น ในเวลานั้นมีพระเจ้า พระเยซูพระบุตรของพระองค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ได้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้น ด้วยความรักของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์และให้เขาอยู่ในสวนที่สวยงาม มนุษย์ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้า การไม่เชื่อฟังนี้เป็นบาปและแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาควรนำสัตว์หนุ่มที่สมบูรณ์มาเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาป การบูชาเหล่านี้ไม่ได้ชดใช้ความบาป เป็นเพียงชี้ให้เห็นถึงการเสียสละสูงสุดที่พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้เท่านั้น วันหนึ่งพระเจ้าจะส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์มายังโลกนี้เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของมนุษย์ทุกคน

นางมารีย์และทูตสวรรค์

The angel speaks to Mary

สี่พันปีต่อมา ในเมืองนาซาเร็ธ มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมารีย์ เธอหมั้นหมายจะแต่งงานกับโยเซฟ วันหนึ่งทูตสวรรค์มาปรากฏแก่มารีย์และบอกกับเธอว่าเธอจะมีทารกอันแสนพิเศษคนหนึ่ง เธอควรตั้งชื่อเขาว่าเยซู บุตรชายคนนี้จะไม่มีบิดาฝ่ายโลก เขาจะเป็นพระบุตรของพระเจ้า

การประสูติของพระเยซู

ข้อความที่สมบูรณ์: ของขวัญจากพระเจ้า: เรื่องราวของวันคริสต์มาส

The star shining over Bethlehem

หลังจากการมาเยี่ยมของทูตสวรรค์ โยเซฟและมารีย์เดินทางไกลไปยังเบธเลเฮมเพื่อจ่ายภาษี เมื่อไปถึงเมืองเบธเลเฮมก็มีผู้คนพลุกพล่านมากมาย พวกเขาต้องค้างคืนในโรงวัวเพราะไม่มีที่ว่างในโรงแรม ที่นั่นพระเยซูได้ประสูติ มารีย์ได้ห่อทารกพระเยซูด้วยผ้าและวางพระองค์ในรางหญ้า

คนเลี้ยงแกะ

Angels bring glad tidings to the shepherds

คืนเดียวกันนั้น บนเนินเขานอกเมือง คนเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าดูแกะของตน ทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏขึ้นและพระสิริของพระเจ้าส่องรอบคนเลี้ยงแกะ ทูตสวรรค์กล่าวว่า “อย่ากลัวเลย เพราะดู​เถิด เรานำข่าวดี​มายังท่านทั้งหลาย คือความปรี​ดี​ยิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสต์​เจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด นี่​จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลาย คือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า” จากนั้นทูตสวรรค์จำนวนมากก็ปรากฏตัวและสรรเสริญพระเจ้าว่า "​รัศมี​ภาพจงมี​แด่​พระเจ้าในที่​สูงสุด และบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งทรงโปรดปรานนั้น" เมื่อทูตสวรรค์ได้จากไปแล้ว คนเลี้ยงแกะได้ทิ้งแกะของตนและมุ่งไปยังเบธเลเฮมอย่างรวดเร็ว ที่นั่นพวกเขาพบทารกตามที่ทูตสวรรค์บอกไว้

นักปราชญ์

The wise men bring their gifts

หลังจากที่พระเยซูประสูติ พวกนักปราชญ์มาจากอีกประเทศหนึ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาถามว่า “ทารกที่เกิดมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวอยู่ที่ไหน? เราได้เห็นดาวของพระองค์ทางทิศตะวันออกและต้องการบูชาพระองค์” เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเช่นนั้นก็ไม่พอใจ พระองค์ทรงเรียกพวกปุโรหิตและธรรมาจารย์มาพร้อมกัน พวกเขาบอกเขาว่าผู้เผยพระวจนะกล่าวว่าผู้ปกครองจะเกิดในเบธเลเฮม กษัตริย์เฮโรดส่งนักปราชญ์ไปที่เบธเลเฮมเพื่อค้นหากษัตริย์องค์นี้ เมื่อพวกนักปราชญ์ออกจากกรุงเยรูซาเล็ม ดาวดวงนั้นก็พาพวกเขาไปยังบ้านที่พวกเขาพบพระกุมารเยซู พวกเขากราบลงนมัสการ ถวายทองคำ กำยาน และมดยอบแด่พระองค์ พระเจ้าเตือนนักปราชญ์ในความฝันว่าพวกเขาไม่ควรกลับไปหากษัตริย์เฮโรดผู้ชั่วร้าย ดังนั้นพวกเขาจึงกลับบ้านโดยใช้เส้นทางอื่น

เหตุผลสำหรับของขวัญจากพระเจ้า

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาปและสมบูรณ์ในทุกทาง เมื่ออายุได้สามสิบปี พระเยซูเริ่มสอนผู้คนเกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์มากมาย เช่น ให้คนตาบอดมองเห็น รักษาโรคต่างๆ ของคนจำนวนมาก หรือแม้แต่ทำให้คนตายเป็นขึ้นมา เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ทรงสอนวิธีที่จะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ แล้วพระองค์ก็สละพระชนม์ชีพเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของคนทั้งโลก

พระคัมภีร์กล่าวไว้ในยอห์น 3:16 ว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้​ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์​ที่​บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่​พินาศ แต่​มี​ชี​วิ​นิรันดร์” พระเยซูเสด็จมาบนโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเป็นเครื่องบูชาอันสูงสุด โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ราคาสำหรับความบาปทั้งหมดได้รับการชดใช้ ไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาไถ่บาปอีกต่อไป นี่คือการปฏิบัติตามพระสัญญาของพระเจ้าที่จะส่งพระผู้ช่วยให้รอด

Jesus on the cross

แม้ว่าพระเยซูถูกคนชั่วร้ายฆ่า ความตายก็ไม่มีอำนาจเหนือพระองค์ สามวันต่อมา พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์อย่างมีชัยชนะ ภายหลังการฟื้นคืนพระชนม์ ในช่วงเวลานั้นมีคนมากมายได้เห็นพระเยซู จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่พระองค์ได้อวยพรสาวกของพระองค์แล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์

เมื่อเราเลือกที่จะเชื่อและมอบชีวิตของเราให้กับพระเยซู พระโลหิตของพระองค์ชำระเราจากบาปทั้งหมดของเรา เมื่อเรายอมรับของประทานแห่งความรอดนี้ เราก็ได้กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้ง พระเยซูกลายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเรา และเราสามารถชื่นชมยินดีกับพระพรในการเป็นลูกของพระองค์! สักวันหนึ่งพระเยซูจะกลับมา พระองค์จะนำผู้เชื่อที่แท้จริงทั้งหมดไปสวรรค์ ที่นั่นพวกเขาจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไป

ติดต่อเรา

ใบสั่งซื้อ